Mila S.

Artikelnummer: cab44a56a159 Kategorien: ,

Hello,

I am a qualified and experienced freelance interpreter, a native Bulgarian with over 7 years of experience. I have worked with local, as well as international clients in a wide range of subject fields as an onsite, as well as remote interpreter. Chatlas strikes me as an innovative approach to breaking barriers in communication and I embrace the opportunity to extend excellent interpretation service for your personal or business purposes.

Здравейте,

Аз съм сертифициран и опитен преводач на свободна практика. Родена съм в България и живея тук. Имам опит в устния превод повече от 7 години. Работила съм с местни, както и международни клиенти в различни области и обстоятелства. Chatlas ме впечатли като иновативен подход към преодоляването на границите в общуването и с нетърпение очаквам да предоставя безупречните си преводачески услуги за Вашите лични или бизнес цели.

Zusätzliche Information

Zusätzliche Information

Land

Languages ,